Torsdag 24. april hadde MoST og stipendiat Marius Vigen gleden av å invitere Prof. Ugo Corte til Trondheim for gjennomføringen av PhD-workshopen ‘Qualitative Methods with a Focus on Theory-Building and Writing’ på NTNU Dragvoll. 

Corte er professor i sosiologi ved Universitetet i Stavanger og hans forskning på kreativt arbeid, små grupper, og kultur, har blitt publisert i et utvalg anerkjente tidsskrifter som Sociological Theory, Social Psychology Quarterly, and Sociological Forum. Hans brede erfaring med etnografiske metoder, blant annet knyttet til sosiologiske analyser av ekspertgruppers kreative samarbeid, er relevant for flere av stipendiatene i MoST.

Doktorgradsstipendiatene som deltok på workshopen, fikk gjennom individuelle oppgaver i forkant, samt gode diskusjoner underveis, muligheten til å reflektere over hva det å jobbekvalitativtinnebærer i kvalitativ forskning generelt, samt i sine egne PhD-prosjekter spesielt. Corte sitt besøk i Trondheim danner et godt utgangspunkt for videre arbeider som er planlagt i MoST Arbeidspakke 1, knyttet til refleksjoner rundt det tette samarbeidet ognærhetenMoST har til ulike samarbeidspartnere i kommune, fylkeskommune og stat, om morgendagens mobilitets- og byutvikling. Vi takker Ugo Corte, og stipendiatene som deltok på workshopen, for et flott faglig opplegg, og ser fram til fortsettelsen.

AFSLUTTENDE SEMINAR FOR SALOMON-PROSJEKTET

i Stjørdal

21. mars var det AFSLUTTENDE SEMINAR FOR SALOMON-PROSJEKTET i Nord universitet i Stjørdal og MoST fikk muligheten til å være med på dette fantastiske seminaret og presentere prosjektet for publikum.

Workshop Miljøpakken-Teknologiprosjekter 13.02.2024

  

Oppsummering 


Klikk her


  

Lokale geomatikkdager i Oppdal

Takk til Hongchao Fan for å invitere oss til å presentere Mobilitetslab Stor Trondheim MoST prosjekt i Lokale geomatikkdager i Oppdal. GEOFORUM Trøndelag og Møre og Romsdal var arrangør av dette arrangementet og vi fikk svært interessante kommentarer og potensielle samarbeidsarbeid etter seminaret.

MoST årsrapport 2023 er klar. Finn vedlegget nedenfor

  

MoST årsrapport 2023


Klikk her


  

12. januar 2023 var lableder, Agnar Johansen, og prosjektleder, Mahgol Afshari, i MoST invitert til et digitalt møte med aktuelle personer i Jarnbanedirektoratet, Konnekt og Statens vegvesen for å starte det mulige samarbeidet.

Du finner MoST-presentasjonen i lenken nedenfor

MoST lab leder, Agnar Johansen, deltok i Programråd møte og hadde en presentasjon angående MoST status. Du finner presentasjonen nedenfor
  

MoST-Programråd


Klikk her


  

Net-Zero Future 2024

Agnar Johansen og Mahgol Afshari vil lede en spesiell sesjon om BÆREKRAFTIG MOBILITET I BYER på den første internasjonale konferansen om Net-Zero Built Environment i Oslo, Norge, 19.-21. juni 2024.


🚎
En kort beskrivelse av MoST-prosjektet:
Mobilitetslaboratoriet Stor-Trondheim (MoST) ble etablert i 2020 for å teste ut løsninger og praktiske erfaringer for urban mobilitet i Stor-Trondheim. Den har som mål å bidra til utvikling av innovative teknologier for bærekraftig transport og atferdsendringer som kan brukes til andre storbyområder. MoST fokuserer på aktørers behov for god mobilitet, bærekraftig mobilitet som integrert system, og digitale teknologier og mobilitet.


🚗
Hvis du er involvert i bærekraftig mobilitet i byer, oppfordrer vi deg sterkt til å sende inn abstraktene dine.


Viktige datoer ⏳
Abstract Submission: Dec 31, 2023
Early Bird Registration: Jan 15, 2024
Full Paper Submission: Feb 28, 2024
Conference: Jun 19-21, 2024

Første europeiske PhD og Postdoc symposium om å levere fremtiden for infrastrukturforvaltning


Hold datoen


Første europeiske PhD og Postdoc symposium om å levere fremtiden til forvaltning av infrastruktur


Hvordan kan Europa ivareta sine transportinfrastrukturevner samtidig som det fremmer økonomisk vekst og et inkluderende samfunn?


Dato: 15. – 17. april 2024


Sted: Dublin (Venue TBC)

Porto, Portugal 

ProjMAN - International Conference on Project MANagement


november 08-10, 2023

Den 8., 9. og 10. november deltok MoST på ProjMAN - International Conference on Project MANagement. Under MoST-prosjektet presenterte Mahgol Afshari et papir på denne konferansen.


Agnar Johansen og Alenka Temeljotov Salaj fra NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk har skrevet artikkelen tidlig med tittelen Early Involvement of Stakeholders in Mobility-related Projects.

Papiret har fått mange positive tilbakemeldinger og gode spørsmål fra publikum. Å dele kunnskap og erfaringer, samt møte mennesker fra hele verden som jobber med lignende temaer og har lignende interesser, var en stor prestasjon for prosjektet. Takk til alle arrangørene for deres harde innsats, og takk til alle deltakerne for å dele sin kunnskap 😊.

Forbedre transportsystemet?

Har du lurt på om folk reiser annerledes etter COVID?

Vi må vite hvordan trøndere bruker transportsystemet.

Bli med på vår interessante studie! Nye premier og morsomme fakta hver dag.


Hvordan delta?

  1. Last ned undersøkelsesappen TravelVu fra Google Play eller App Store, velg undersøkelsen som heter << Trønder >>
  2. Svar på noen bakgrunnsspørsmål.
  3. Etter hver dag: godkjenne registrerte turer.

Prosjektets nettside:

https://www.ntnu.no/smartrvu/trd-info 


OM PROSJEKTET:

Prosjektet gjennomføres av NTNU i samarbeid med Miljøpakken.

Det igangsettes mange infrastrukturprosjekter i Trondheim og omegn, og denne datainnsamlingen vil gi et viktig kunnskapsgrunnlag for planlegging av gode transportløsninger for befolkningen.


Hvis du har spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss på e-post: smartrvu@ibm.ntnu.no   

Beograd, Serbia

8th CONFERENCE OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH ON REAL ESTATE-Cirre 2023


oktober 19-20, 2023

Den 19. og 20. oktober deltok MoST på Cirre-konferansen 2023. Under MoST-prosjektet presenterte Mahgol Afshari to presentasjoner på denne konferansen.


Hun var medforfatter på den første artikkelen,

CITIZENS' ENGAGEMENT IN THE DESIGN PROCESS OF PUBLIC SPACES: THE CASE OF ELGESETER STREET IN TRONDHEIM, NORWAY, og hun presenterte verket på vegne av hovedforfatteren, Clémence Magnière.


Alenka Temeljotov Salaj og Agnar Johansen fra NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk skrev sammen den andre artikkelen, med tittelen USING CITIZEN PARTICIPATION METHOD FOR IDENTIFYING STRATEGIES FOR INCREASED ACTIVE MOBILITY - CASE ELGESETER STREET OF TRONDHEIM.


Begge papirene ble skrevet under #MoST (Mobilitetslab Stor Trondheim) banner, og Mahgol Afshari snakket om dette prosjektet i internasjonal skala. Hun representerte Trøndelag fylkeskommune på et internasjonalt arrangement og fortalte om prosjektet, som er et produkt av et samarbeid mellom akademikere (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)) og offentlig sektor (Trøndelag fylkeskommune, Miljøpakken).

MoST - Statens vegvesen

Oktober 2023

Attende oktober møttes representanter fra MoST og representanter for Statens Vegvesen for å presentere sine respektive prosjekter og perspektiver.


Torstein Ryeng presenterte fra SVVs side Miljøpakkens organisering, og SVVs plass i denne. Det er en intrikat organisasjon – noe som gir treghet i beslutningssystemet, men også god mulighet for omforent handling mellom ulike aktører. Hovedperspektivet er klart, nemlig å redusere behovet for personbilbasert mobilitet. Ryeng presenterte satsningen på hovedsykkelruter langs riksveg som en nøkkel til dette. I denne forbindelse presenterte ha flere av de nye tiltakene som er etablert og under etablering – med alt det innebærer av forskning, utvikling og testing. Det er komplekse prosesser som skal gjennomføres. Fra SVVs side er det særlig et ønske om å få etablert effekten av tiltakene.


Agnar Johansen presenterte MoSTs historikk – og grunnlaget for den ønskede utvikling av samhandlingen med SVV. Han gikk gjennom de ulike arbeidspakkene, stipendiatene tilknyttet dem, og hvilke prosjekter som er under utvikling.


Diskusjonen som fulgte knyttet seg hovedsakelig til videre oppfølging av samarbeid. Det ble tydelig at begrepsavklaring og felles forståelse av de viktigste begreper og dermed perspektivene på hvordan man skal drive utviklingsarbeidet fremover trenger videre oppmerksomhet.

Torstein Ryeng 


Klikk her


  

Agnar Johansen


Klikk her


  

Levende Abels gate festival 2023


1. og 2. september

Nina ble fire år yngre på fem uker


I møte med en stadig mer travel hverdag har HjemJobbHjem gjennomført ethelseprosjekt for et utvalg ansatte i flereav medlemsbedrifter. En av dem var Nina som jobber som lege ved Nidaros DPS på Østmarkneset.  

Nå kan du se videoen av Ursa Major Høstskole 2022 i lenken nedenfor

 Trondheim kommune-MoST møte 1. juniOppsummering av Trondheim kommune-MoST møte 1. juni


Klikk her


  

 Trondheim kommune-MoST møte 4. maiOppsummering av Trondheim kommune-MoST møte 4. mai


Klikk her


  

Big data-Workshop mars 2023

Oppsummering av Big data-Workshop i mars 2023


Klikk her


  

Presentasjoner fra Big data-Workshop

21. mars 2023Sekretariatet (1)

Miljøpakken


Klikk her
Agnar Johansen

NTNU


Klikk herSekretariatet (2)

Miljøpakken


Klikk herTom Henriksen

Telia Company


Klikk her


Benedicte Andresen/

Bendik Witzøe

Statens vegvesen


Klikk her


Datakilder

AtB


Klikk her

SBE23-Thessaloniki "Sustainable Built Environments: Paving the Way for 2030 and Beyond"-konferansen 22.-24. mars


SBE23-Thessaloniki-konferansen ble holdt fra 22.-24. mars i Hellas, og Mahgol Afshari presenterte et konferansebidrag under MoST-paraplyen på denne konferansen.


Mahgol afshari, Agnar Johansen, Alenka Temeljotov Salaj og Jardar Lohne er forfatterne for en artikkel med tittelen Developing approaches and strategies for promotering økt aktiv mobilitet i urbane bydeler med Elgeseter gate i Trondheim som casestudie. Mahgol Afshari var representant for Trøndelag fylkeskommune, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og MoST (Mobilitetslab Stor Trondheim) prosjekt og presenterte arbeidet på en internasjonal scene.


SBE23-Thessaloniki "Sustainable Built Environments: Paving the Way for 2030 and Beyond" forsøkte å undersøke bærekraft i det bygde miljøet som et middel for å møte klimaendringer og tilpasningsmål. Konferansen fokuserte på de tre hovedpilarene for bærekraft: miljøet, økonomien og samfunnet, sett gjennom linsen til vårt livsrom/habitat. Konferansen var en del av SBE21-23-konferanseserien og ble organisert av Laboratory of Building Construction and Building Physics, Institutt for sivilingeniør, School of Engineering Aristoteles University of Thessaloniki. 📚


Serien fokuserer på fagfellevurderte artikler og presentasjoner av regionalpolitiske artikler, samt visninger av forhåndsevaluerte prosjekter og et lite antall kommersielle utstillinger av høy kvalitet. Mens artikler og presentasjoner på regionale SBE-konferanser kan være tospråklige, er de alle på engelsk på World SBE-arrangementet. Individuelle regionale arrangementer er økonomisk og organisatorisk ansvarlige overfor forskningsbaserte organisasjoner, mens internasjonale seriepartnere iiSBE, CIB, FIDIC og UN Environment gir organisatoriske råd og bruker nettverkene sine for å sikre et stort og tverrfaglig publikum. ✏️

Seminar om Big Data i regi av Miljøpakken 21. mars


MoST deltok med flere representanter i workshop om Miljøpakkens “Big data”-prosjekt 21. mars, i Bøker og bylab, Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim.


Formålet med workshopen var å kartlegge tilgjengelige trafikantdata hos partene i Miljøpakken, avdekke kunnskapshull og komme med innspill til veien videre for prosjektet.

Under møtet holdt professor Agnar Johansen fra MoST innlegg som kort forklarte bakgrunnen for prosjektet, arbeidsmetodikk, status og fremtidige planer. Etter dette illustrerte professor Hongchao Fan hvordan forskningsfronten ser ut fra NTNU, gjennom en presentasjon av «Big Data for Urban Informatics».


Hovedbolken i workshop besto i presentasjoner av tilgjengelige datakilder hos partene, og gruppearbeid knyttet til behov for data og databehandling. Representanter fra Telia var også til stede, og presenterte muligheter fra mobildata.

Illustrasjon fra professor Hongchao Fans innlegg

unsplash