Ukens Nyheter


Hei alle med tilknytning til MobilitetsLab Stor-Trondheim!

Velkommen til MoST Fagseminar!


Seminaret vil handle om å demonstrere behov, samhandlingsaktiviteter, og eksempler på resultater der de finnes. Vi fra MoST er opptatt av å demonstrere koblinger der NTNU og aktørene samarbeider for å få til ting og at doktorgradsstudenter kan demonstrere noe av det de har jobbet med i 2023.


Registrer deg her:

https://forms.gle/s77UsUPcCub16M3W7

Torsdag 14 desember 2023

08:30-15:30


FH - (Moterom) - 5.etg - Fylkestingsal B, FH - (Moterom) - 5.etg - Fylkestingsal A

Fylkets hus, Erling Skakkes gt. 14, 7013 TrondheimProgram for det kommende arrangementet

Klikk her

  

God påske fra alle oss i MoST

Arbeidsgruppe MobilitetTransportsektoren er den største bidragsyteren til klimagasser. Alle transportformer må bli mer bærekraftige, med grønne alternativer allment tilgjengelig. Gjennom sine prosjekter vil denne arbeidsgruppen bidra til å endre måten mennesker og varer beveger seg på. Sentrale aspekter inkluderer å kombinere ulike transportformer i en enkelt reise, øke andelen kollektiv- og sykkeltransport, og utvikling av riktige insentiver for å drive omstillingen. Digitalisering vil være en uunnværlig pådriver for modernisering av transportsystemet, og åpner for sømløse, smarte og effektive løsninger.

Hello world
Hello world

Mobilitetslab Stor-TrondheimInnen 2030 skal Elgeseter Innovation District være et nullutslippsområde med effektive mobilitetsløsninger som ivaretar og stimulerer en rekke arenaer med en innovasjonskultur av internasjonalt kaliber – i tett samarbeid med brukerne av området. NTNU tilbyr et "Living Lab", med forskere, professorer, doktorgradsstudenter og studenter som bidrar til de beste bærekraftige og kostnadseffektive mobilitetsløsningene.

Samarbeidspartnere: Miljøpakken, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, NTNU (Flere fakulteter: IV, IE, AD, ØK).

Les mer om Mobilitetslab


Laben skal være en nasjonal kraft for forskning og utvikling avfremtidsrettede, bærekraftigemobilitetsløsninger.
Hello world
unsplash