I juni 2024 ledet MoST en sesjon på en konferanse i Oslo, Norge. Net-Zero Future 2024-konferansen var en internasjonal begivenhet som hadde som mål å fremme forskning, innovasjon og samarbeid i jakten på et bærekraftig bygd miljø uten karbon. Denne konferansen hadde til hensikt å samle ledende eksperter, akademikere, praktikere og interessenter fra hele verden for å fremskynde overgangen til en grønnere, mer bærekraftig fremtid. MoST (Mobilitetslab Stor Trondheim) holdt sin egen sesjon på denne konferansen under temaet Sustainable Mobility in Cities. Mahgol Afshari og Agnar Johansen ledet denne økten.

Ukens Nyheter

  

Net-Zero Future 2024-konferansen

Arbeidsgruppe MobilitetTransportsektoren er den største bidragsyteren til klimagasser. Alle transportformer må bli mer bærekraftige, med grønne alternativer allment tilgjengelig. Gjennom sine prosjekter vil denne arbeidsgruppen bidra til å endre måten mennesker og varer beveger seg på. Sentrale aspekter inkluderer å kombinere ulike transportformer i en enkelt reise, øke andelen kollektiv- og sykkeltransport, og utvikling av riktige insentiver for å drive omstillingen. Digitalisering vil være en uunnværlig pådriver for modernisering av transportsystemet, og åpner for sømløse, smarte og effektive løsninger.

Hello world
Hello world

Mobilitetslab Stor-TrondheimInnen 2030 skal Elgeseter Innovation District være et nullutslippsområde med effektive mobilitetsløsninger som ivaretar og stimulerer en rekke arenaer med en innovasjonskultur av internasjonalt kaliber – i tett samarbeid med brukerne av området. NTNU tilbyr et "Living Lab", med forskere, professorer, doktorgradsstudenter og studenter som bidrar til de beste bærekraftige og kostnadseffektive mobilitetsløsningene.

Samarbeidspartnere: Miljøpakken, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, NTNU (Flere fakulteter: IV, IE, AD, ØK).

Les mer om Mobilitetslab


Laben skal være en nasjonal kraft for forskning og utvikling avfremtidsrettede, bærekraftigemobilitetsløsninger.
Hello world
unsplash