Ukens Nyheter

  

Velkommen til MoST fagseminar!

Tema for seminaret vil være randsone problematikk - hvilke muligheter og utfordringer møter kommuner som ligger rundt storbykommuner knyttet til mobilitet.


Registrer deg her:

https://forms.gle/uZoHE88KtxTckxQWAOnsdag 24 april 2024

08:30-13:00


Kommunestyresalen Melhus rådhus,Rådhusvegen 2, 7224 Melhus


God påske fra alle oss i MoST

Takk for samarbeidet i 2023


Vi i MoST ønsker alle en god jul og et fredelig nytt årGod påske fra alle oss i MoST

Arbeidsgruppe MobilitetTransportsektoren er den største bidragsyteren til klimagasser. Alle transportformer må bli mer bærekraftige, med grønne alternativer allment tilgjengelig. Gjennom sine prosjekter vil denne arbeidsgruppen bidra til å endre måten mennesker og varer beveger seg på. Sentrale aspekter inkluderer å kombinere ulike transportformer i en enkelt reise, øke andelen kollektiv- og sykkeltransport, og utvikling av riktige insentiver for å drive omstillingen. Digitalisering vil være en uunnværlig pådriver for modernisering av transportsystemet, og åpner for sømløse, smarte og effektive løsninger.

Hello world
Hello world

Mobilitetslab Stor-TrondheimInnen 2030 skal Elgeseter Innovation District være et nullutslippsområde med effektive mobilitetsløsninger som ivaretar og stimulerer en rekke arenaer med en innovasjonskultur av internasjonalt kaliber – i tett samarbeid med brukerne av området. NTNU tilbyr et "Living Lab", med forskere, professorer, doktorgradsstudenter og studenter som bidrar til de beste bærekraftige og kostnadseffektive mobilitetsløsningene.

Samarbeidspartnere: Miljøpakken, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, NTNU (Flere fakulteter: IV, IE, AD, ØK).

Les mer om Mobilitetslab


Laben skal være en nasjonal kraft for forskning og utvikling avfremtidsrettede, bærekraftigemobilitetsløsninger.
Hello world
unsplash