Temaer for master- og bacheloroppgaver


 1. Hvordan få til økt aktiv mobilitet? 
 2. Hvordan motivere folk til å bruke bildeling/samkjøring – hvilken effekter vil dette kunne gi for byen?
 3. Noen måter å løse parkeringsproblemer i byer ved å bruke teknologi. 
 4. Hvordan øke andelen miljøvennlig reiser og hvilke grep må vi ta når byen eller områdene rundt vokser? 
 5. Hvilke teknologiløsning kan bidra til bedre transport og mobilitet i byene? 
 6. Hvordan gjøre kollektivtransporten mer tilgjengelig for funksjonshemmede? 
 7. «Sykkelvaskemaskin» som presist vasker sykkelen, og oljer det som trenger det. Inkludert løsning for håndtering av vannet (som inneholder olje, salt og smuss).​ 
 8. «VR-container» for sykkel. Slik som Way trafikkskole har for bil, men for sykkel. Denne kan sendes rundt til f.eks. ungdomsskoler og barneskoler for sykkelopplæring. Det blir en digital versjon av sykkelgården vi har på Berg, samt bysentra. 
 9. Hvordan kan en elektrisk båt erstatte ei bru i en by. Enkel og rask transport over ei elv hvor man ikke ønsker flere bruer, eller over kanalen (der hvor det er ei testferge allerede). Hvordan bør slike farkoster se ut, tilpasning slik at det er lett å ta med sykkel, barnevogn og rullestol – selv om tidevann gjør at det er ulike høyder mellom kai og båt. Eksempelvis har de lenge hatt «byferger» i Fredrikstad.
 10. Hvilke strekninger i midtbyen bør den autonome båten gå, hvor skal anløpene være? 
 11. Hva som er den mest optimale omfordelingen (logistikk) av bysykler for å sikre sykler der folk drar fra og ledige plasser der folk drar til? Typ lage en algoritme for logistikken.


VIKTIGE DATOER

Databeskyttelsesansvarlig for forskning (NSD)

Studentene anbefales å se på ovennevnte problemstilling før de starter sine prosjekter/forskningsarbeid.

Foreløpig prosjektrapport

Her er en struktur for foreløpig prosjektrapport / forstudierapporten :


(1) Bakgrunn for emnet (1/2 til 1 side)
(2) Problemstilling og begrensninger for studien (1/2 til 1 side)
(3) Relevant litteratur (1/2 til 1 side)
(4) Tiltenkt metodikk (1/2 til 1 side)
(5) Foreløpig innholdsfortegnelse for rapporten (1 side)
(6) WBS (1 side)
(7) Plan (1 side)


MASTER/BACHELOR

studenter

Spørsmål angående phd-prosjekter

jardar.lohne@ntnu.no


PHD

kandidater

Spørsmål angående master- og bacheloroppgaver

terje.k.fossheim@ntnu.no