VIKTIGE DATOER

Databeskyttelsesansvarlig for forskning (NSD)

Studentene anbefales å se på ovennevnte problemstilling før de starter sine prosjekter/forskningsarbeid.

Foreløpig prosjektrapport

Her er en struktur for foreløpig prosjektrapport / forstudierapporten :


(1) Bakgrunn for emnet (1/2 til 1 side)
(2) Problemstilling og begrensninger for studien (1/2 til 1 side)
(3) Relevant litteratur (1/2 til 1 side)
(4) Tiltenkt metodikk (1/2 til 1 side)
(5) Foreløpig innholdsfortegnelse for rapporten (1 side)
(6) WBS (1 side)
(7) Plan (1 side)


MASTER/BACHELOR

studenter

Spørsmål angående phd-prosjekter

jardar.lohne@ntnu.no


PHD

kandidater

Spørsmål angående master- og bacheloroppgaver

terje.k.fossheim@ntnu.no