Etablering av prosjekter i MoST 


Tre typer prosjekter vil bli kjørt i regi av laben. 


Studentprosjekter. Dette innbefatter såvel bachelor- og master-, som PhD-prosjekter. De to førstnevnte vil typisk foregå på våren mens PhD-prosjektene vil pågå over 3 til 4 år. Prosjektene vil bli organisert med et veildereteam fra NTNU sammen med en eller flere kontaktperson fra Miljøpakkene eller underliggende fagetatert i disse prosjektene.   


Fellesarenaprosjekter. Skal man skape endring må MoST være synlig i stor-Trondheims bybilde. Abelsgate-festivalen er eksempel på et arena prosjekt i MoST regi . Det samme er Ursa Major høstskole. 

 

Utviklingsprosjekter. En del av dynamikken i en «levende lab» er mulighet for å ta inne mer adhoc.baserte utviklingsprosjekt som partene ønsker å få bistand til. Eksempler på dette kan være at NTNU ønsker utredningsbistand til mobilitetsløsning ved campus Gløshaugen, eller at Trodheim kommune ønsker inspill til hvordan verdens mest bærekraftig moblitets løsninger til Ski VM 2025 bør se ut. Slike prosjekter ligger ikke inne i dagens rammer for MoST . Det må derfor lages egne avtaler dersom slike prosjekter skal igangsettes i labens regi.

Nok et fantastisk møte med Ursa Major

Denne gangen reiste MoST med Hurtigruten i tre dager, og stoppet for et lengre opphold i Ålesund langs ruten fra Bergen til Trondheim.


Emnene vi snakket om var "Erfaring med kunnskapsoverføring til urbane interessenter", "Teknologi og multidisiplinær forskning for smarte byer: Hvordan koble forskningstilnærminger til kvantitative og kvalitative vitenskaper", "Looking for the future of smart city: Barriers, citizen engagement" , og helhetlige løsninger".

Tromsø, Norway

URSA MAJOR Young Scientist School 2023 (UMYSS)


oktober 23-november 24, 2023

URSA MAJOR Young Scientist School 2023 (UMYSS) vil eksponere en ny generasjon forskere for banebrytende emner innen urbane, samfunnsmessige, miljø- og beregningsvitenskap. For å støtte bærekraftige utviklingsveier i smarte byer, er det lagt vekt på digital kommunikasjon, massiv miljøovervåking og integrert urban systemmodellering. Deltakerne vil lære om de siste fremskrittene og utfordringene innen urban systemforskning, høyoppløselig klimamodellering, observasjoner (inkludert bakkebasert og fjernmåling) og dataanalyse, samt moderne tilnærminger til å kommunisere om sosio-miljømessige interaksjoner gjennom web -baserte geoinformasjonssystemer, historiefortelling og teknologier for virtuell og utvidet virkelighet.

Programmet består av en rekke konseptuelle og teoretiske forelesninger samt konkrete praktiske øvelser. Hver student vil jobbe i en gruppe for å fullføre et forskningsprosjekt i liten skala som vil kulminere i en nettbasert presentasjon for skoleforelesere og deltakere, samt eventuelle fagfellevurderte forskningspublikasjoner.

Læreplanen er delt inn i fire kompetanseområder: Turbulenslinje, Naturlinje, Satellittobservasjoner og GIS-linje, og Sosiallinje.


MoST sendte to representanter i år. Mahgol Afshari, MoST-prosjektleder jobber på den sosiale linjen, og Aashish Adhikari, en av MoSTs Ph.D. kandidaten jobber på turbulenslinjen (PALM).

Bilder av Jenny Turton from Arctic Frontiers

Program for Fagdag: Fredag 1.september

Levende Abels gate 2023


Første og andre september arrangeres bydelsfestivalen Levende Abels Gate på Elgeseter. Vi viderefører flere av fjorårets suksesser som nabolagsfrokost, bruktmarked, aktiviteter for barn, “kunstner for en dag” og også i år skal vi ha fredag ​​som fagdag


Har du lyst til å være med å gjennomføre aktiviteter og bidra til en festival som skal styrke tilhørigheten til Elgeseter og legge til rette for et bedre nabolag med hovedfokus på mobilitetssituasjon? Da vil vi gjerne ha deg med på laget.


Send en epost til mahaf@trondelagfylke.no om du vil bidra som frivillig under festivalen.


Mer info kommer...

Bilder av Javad Montazeri


Prosjektmål

Bedre bymiljø

Idé konsept


Abels gate ble oppkalt etter matematikeren Niels Henrik Abel (1808-1929). Dette la grunnlaget for et konsept hvor matematikk skulle være et gjennomgående tema i tiltakene. Matematikken dukket opp i tallene i drageparadis, malte formler på asfalten og skal være en identitetsbærer i gatekunsten i Abels gate. Matematikken er også forankret i utformingen av leketrikken.


Levende Abels gate 2023

Hvor


Bøker og bylab, Abels gate og omegn i Elgeseter gateNår


fredag ​​og lørdag 1. og 2. septemberProsjektleder


Mahgol AfshariEn kort beskrivelse av prosjektet

Levende Abels Gate 3 er basert på siste 2 års erfaringer og evalueringer. Alle som deltok i fjor har etterlyst en ny nabolagsfestival. Festivalen arrangeres fredag ​​og lørdag, første og andre september med aktiviteter og tiltak fra morgen til kveld både innendørs og utendørs. Levende Abels gate hadde som mål å skape liv på Elgeseter sommeren 2023, og samtidig ha et langsiktig perspektiv på bærekraftig byutvikling og fokus på mobilitetsløsninger.


Halvparten av innbyggerne i Elgeseter bydel er studenter, mens den andre halvparten er voksne som bor og arbeider i regionen. Tusenvis av mennesker jobber i nabolaget på dagtid, men etter timer er gatene øde og bedriftene i første etasje lukket. Det er også gjennomført en evaluering av siste 2 års Levende Abels Gate - som ligger til grunn for årets festival.


Elgeseter er en bydel som står foran en stor transformasjon når NTNU utvider og området velges ut som innovasjonsbydel. Andelen studenter og ansatte ved NTNU vil øke med 10-15.000, og interessen fra næringsaktører for å etablere seg i området har økt enormt de siste to årene. KLP og Entra starter store utviklingstrinn i Teknobyen. Elgeseter gate skal også repareres. Alle disse grunnene gjør dette prosjektet så interessant.

Levende Abels gate festival 2022


Levende Abels Gate 2 er basert på fjorårets erfaringer og evalueringer. Hendelsen ble arrangert 4. september, med aktiviteter og tiltak fra morgen til kveld, både innendørs og utendørs. Levende Abels gate har som mål å skape liv på Elgeseter sommeren 2022, og samtidig ha et langsiktig perspektiv om bærekraftig byutvikling. Videre har det som mål å øke sosiale, miljømessig og økonomisk bærekraft samtidig som det skapes nettverk og tillit blant bydelens aktører. I år deltok 1500-2000 mennesker på festivalen.

Projektleder:

Mahgol Afshari

mahaf@trondelagfylke.no

Høstskole 2022
Ursa Major

Urban bærekraft i de arktiske byeneBilder av Javad Montazeri


Arrangør:

Alenka Temeljotov-Salaj

alenka.temeljotov-salaj@ntnu.no

Medarrangør og mentor:

Mahgol Afshari

mahaf@trondelagfylke.no 

Andre prosjekter:


  • SmartRVU

  • Tolkbare modeller med Graph Neural Networks for å støtte den grønne overgangen til kritisk infrastruktur  • En smart mobilitetstjeneste som bruker digital navigasjonsmodell av det bygde miljøet
  • Helseovervåking av jernbanespor og prediktivt vedlikehold målte data fra et tog i vanlig trafikk  • Datadrevet tverrfaglig diagnose og løsninger for setningsinduserte jernbaneskader

unsplash