Arbeidsgruppe 1

Aktører/personers behov og krav til god mobilitet


Muligheter for medvirkning og
deltakelse i transformasjonsprosesser
knyttet til nye mobilitets løsninger 


Klikk her


Hovedveileder:

Agnar Johansen
a.johansen@ntnu.noPhD-kandidat:

Aashish Adhikari

aashish.adhikari@ntnu.noTaktisk urbanisme – kan ad hoc,
midlertidige og rimelige offentlige rom
inngrep støtter byplanlegging for
gå sykling og kollektivtransport?


Klikk her

Hovedveileder:

Helge Hillnhütter

helge.hillnhutter@ntnu.noPhD-kandidat:

Jarvis Suslowicz

jarvis.suslowicz@ntnu.no

Muligheter for deltakelse og individuelt engasjement i å transformere urbane bomiljøerKlikk her

Hovedveileder:

Aksel Tjora

aksel.tjora@ntnu.noPhD-kandidat:

Marius G. Vigen

marius.g.vigen@ntnu.noArbeidsgruppe 2

Bærekraftig mobilitet som et integrert system(modellering og planlegging)Fremtidsrettede transportmodeller innen beslutningstaking
Klikk her

Hovedveileder:

Trude Tørset

trude.torset@ntnu.noPhD-kandidat:

Zakiya Aryana Pramestri

zakiya.a.pramestri@ntnu.no
Systematisk gjennomgang av digitale tvillinger innen bærekraftig transport
Hoved mentor:

Kelly Pitera

kelly.pitera@ntnu.noPostdoktor:

Dipanjan Nag

dipanjan.nag@ntnu.no
Fremtidsrettet bytransportmodellering

Klikk her

Hovedveileder:

Yngve Karl Frøyen

yngve.froyen@ntnu.noPhD-kandidat:

Muhammad Tsaqif Wismadi

muhammad.t.wismadi@ntnu.noMot transportmodellering gjennom digital tvillingintegrasjon: En omfattende analyse av motorisert persontransport og dens implikasjoner for bytransportmodellering

Klikk her

Hovedveileder:

Trude Tørset

trude.torset@ntnu.noPhD-kandidat:

Zelalem Birhanu Biramo

zelalem.b.biramo@ntnu.no


Arbeidsgruppe 3

Digitale Teknologier og mobilitet


Digitale tvillinger for fremtidig mobilitet og
infrastrukturløsninger


Klikk her

Hovedveileder:

Gabriel Kiss

gabriel.kiss@ntnu.no


PhD-kandidat:

Sachin Verma

sachin.verma@ntnu.no
Autonomi og simulering for fremtiden
Mobilitetsløsninger


Klikk her

Hovedveileder:

Frank Lindseth
frankl@ntnu.no


PhD-kandidat:

Florian Wintel

florian.wintel@ntnu.no
Big Data og AI for fremtidig mobilitet
Løsninge


Klikk her

Hovedveileder:

Adil.rasheed

Adil.rasheed@ntnu.no


PhD-kandidat:

Oluwaleke Umar Yusuf

oluwaleke.u.yusuf@ntnu.no


Generering av semantisk rik digital tvilling fra
3D Lidar punktskyer


Klikk her


Hovedveileder:

Hongchao Fan

hongchao.fan@ntnu.no


PhD-kandidat:


PERSEUS - PhD-kandidat i utvidet
Reality (XR) for Future Mobility og
Infrastrukturløsninger


Klikk her


Hovedveileder:

Andrew Perkis

andrew.perkis@ntnu.noPhD-kandidat:

Baher Gunied

baher.gunied@ntnu.no
Dynamiske digitale tvillinger


Klikk her

Hovedveileder:

Kimmo Kansanen

kimmo.kansanen@ntnu.noPhD-kandidat:

Omkar Vilas Bhoite

omkar.bhoite@ntnu.no